Implications of Value Creation and Capture in Global Value Chains – Lessons from 39 Grassroots Cases

Abstract

This report summarizes 39 detailed ETLA case studies of global value chains (GVCs). The findings suggest that the value added in global value chains is less tied to their tangible aspects than what conventional wisdom suggests. Intangible aspects of GVCs tend to be more important, but their poor measurement in available statistics misguides. With the raise of GVCs, interests of governments and multinational enterprises operating within national borders are increasingly at odds, e.g., when it comes to transfer pricing practices. The evidence from Finland shows that misinterpreted (or ignored) transfer pricing rules have significant impacts on GDP and other macroeconomic measures. Since multinational enterprises, and GVCs they operate, have grown to dominate international trade, the focus of national policymakers should shift from companies and industries to tasks and functions that are conducted within national borders.

Johtopäätöksiä lisäarvon luonnista ja nappaamisesta 39:n yksityiskohtaisen tapaustutkimuksen perusteella

Tiivistelmä

Tässä raportissa tutkitaan globaalien arvoverkostojen toimintaa ja arvonlisän globaalia muodostumista tuotetasolla. Tulokset osoittavat, että erityisesti kulutustavaroissa aineeton omaisuus ja palvelutoiminnot luovat yhä suuremman osan tuotteiden arvosta. Brändi, tuotemerkit, patentit ja muu aineeton omaisuus sekä jakelukanavat ovat oleellisessa roolissa arvonlisän synnyttämisessä. Toinen keskeinen tulos koskee siirtohintojen merkitystä. Kun yhä useammat yritykset toimivat kansainvälisesti, arvonlisän maantieteellisen jakaumaan sekä eri maiden BKT:een vaikuttaa oleellisesti yritysten käyttämät siirtohinnat. Niiden tärkeyttä korostaa se, että valtaosa maailmankaupasta syntyy nykyisin monikansallisten yritysten sisällä. Kolmas keskeinen löydös koskee elinkeinopolitiikkaa. Sekä suurissa maissa että erityisesti pienissä maissa vain osa tuotteiden arvoketjusta sijaitsee yhdessä maassa. Tästä johtuen politiikantekijöiden tuleekin kiinnittää huomiota työtehtäviin ja toimintoihin ennemminkin kuin toimialoihin ja yrityksiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 16
Päiväys
19.08.2013
Avainsanat
Globalisaatio, Arvoketju, Arvoverkosto, Toimitusketju, Tuotanto, Arvonlisä, Lisäarvo
Keywords
Global value chains, Finland, Transfer pricing, Case studies, Economic policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F23, L14, M11
Sivuja
24
Kieli
Englanti