Kasvun nälkä – Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina

Suomeen ei tehdä riittävästi pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavia investointeja. Ja kun tehdään, ne eivät aina edistä rakenteellista uudistumista. Pääomasijoittaminen tarjoaa ratkaisuja tähän haasteeseen.

Pääomasijoittamisella (Private Equity) tarkoitetaan pörssin ulkopuolista ja usein oman pääoman ehtoista yritysrahoitusta, joka kanavoidaan pääomasijoitusrahastojen kautta. Sillä on kaksi päälinjaa: Venture Capital (VC) keskittyy startupeihin; esim. vuonna 2006 Helsingissä diabetes-hoitoa kehittämään perustettu Mendor on saanut toistakymmentä miljoonaa VC-rahaa. Buyout keskittyy lähinnä pk-yritysten uusille urille suuntaamiseen; esim. Kotkamillsin tapauksessa suomalainen pääomasijoittaja osti tappiollisen paperitehtaan, joka käännettiin parin sadan miljoonan euron investoinneilla kannattavaksi kartongintuottajaksi.

Tutkimme tässä kirjassa suomalaisten pääomasijoittajien ja Tekesin kansantaloudellisia rooleja useista eri näkökulmista. Sekä VC- että Buyout-sijoittajat ovat positiivisia voimia kotimaisen työllisyyden ja tuottavuuden näkökulmista. He lisäävät kohteidensa kasvuhaluja ja -kykyjä. Pääomasijoittajilla on myös epäsuorempi roolinsa yrityskentän luovan uudistumisen edistämisessä ja uuden tiedon hyödyntämisessä, mikä on pitkän aikavälin hyvinvoinnin lisääntymisen tärkein yksittäinen selittäjä.

Pääomasijoittamisen piiriin tulee satakunta uutta yritystä vuodessa; kerrallaan kehityksen kohteena on 5–10 kertaa tätä suurempi joukko. Joskus historiansa aikana pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat alle puoli prosenttia Suomen yrityskannasta mutta yli viisi prosenttia työllisyydestä.

Tekesin ja VC-sijoittajien suhde on symbioottinen; Tekes on tyypillisesti mukana startup-yrityksen aikaisemmissa kehitysvaiheissa; pääomasijoittajat tulevat mukaan myöhemmin. Buyout-sijoittajien tapauksessa Tekesin merkitys on vähäisempi.

Pääomasijoittamisen kehittäminen lähtee sen koko kiertokulun hahmottamisesta ja siihen liittyvien pullonkaulojen perkaamisesta. Lisäksi on tiedostettava, että pääomarahastosijoittamisen ja potentiaalisten kohdeyritysten täytyy kehittyä samansuuntaisesti.

Suomessa pääomasijoittaminen on nuori ja positiivisessa kierteessä oleva ala. Positiivisen kierteen ruokkimiseksi voidaan tehdä paljonkin mutta kehittyäkseen ala tarvitsee ennen kaikkea aikaa.

Julkaisijat:
Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA)

Toteutus:
Etlatieto Oy

Kustantaja:
Taloustieto Oy, Helsinki 2016

Julkaisun tietoja

Päiväys
16.12.2016
ISBN
978-951-628-675-7 (painettu)
978-951-628-676-4 (pdf)
Sivuja
139
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Liitteet
ETLA-Kasvun-Nalka-esitys.pdf
ETLA-Kasvun-Nalka-esitys.pptx