Pääomasijoittamisen yhteiskunnallinen vaikutus on oletettua merkittävämpi

Suomeen ei tehdä riittävästi pidemmälle tulevaisuuteen kurkottavia investointeja. Samalla tehdyt investoinnit eivät edistä talouden rakenteellista uudistumista, arvioidaan tuoreessa Kasvun nälkä -kirjassa. Siinä nähdään pääomasijoittaminen tärkeänä osakokonaisuutena Suomen talouden kiperintä haastetta ratkaistaessa.

Kirjan on toteuttanut Etlan tytäryhtiö Etlatieto Oy. Kirjan taustalla olevaa hanketta ovat tukeneet Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA).

Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen toteaa, että pääomasijoittajat ovat positiivinen voima kotimaisen työllisyyden ja tuottavuuden näkökulmista. “Pääomasijoittajat lisäävät kohteidensa kasvuhaluja- ja kykyjä”, Rouvinen kertoo. “Lisäksi pääomasijoittajilla on epäsuorempi rooli yrityskentän luovan uudistumisen edistämisessä.”

Innovaatiovertailuissa Suomi on ollut pitkään huippusijoilla. Tutkimus- ja tuotekehityksen (T&K) intensiivisyys voi kuitenkin olla vaarassa mennä hukkaan ilman toimivia pääomasijoitusmarkkinoita, sillä pääomasijoittajilla on tutkimuksen mukaan kyky kaupallistaa ja ”skaalata” radikaaleja innovaatioita.

Tekesin ja aikaisen vaiheen sijoittajien (venture capital) välillä on tutkimuksen mukaan toimiva työnjako: Tekesin rooli painottuu alkuvaiheen innovaatiorahoituksessa ja pääomasijoittaja tulee mukaan tuotteiden kaupallistamis- tai myöhemmissä vaiheissa.

“Tekesin innovaatiorahoitus auttaa seulomaan lupaavia, nopean kasvun yrityksiä, ja se edeltää monia pääomasijoituksia. Roolimme on mahdollistaa merkittävien uusien innovaatioiden syntyä ja jakaa niiden kehittämiseen liittyvää riskiä”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Tutkimus nostaa esille pääomasijoittajien roolin vakiintuneiden pk-yrityksien kehittäjänä. Mahdollisten luutuneiden yrityksen kääntäminen uuteen kannattavampaan ja enemmän omistaja-arvoa luovaan asentoon on näille buyout-sijoittajille erityinen onnistumisen edellytys.

Tyypillisesti tuottavuushyödyt syntyvät vähemmän tehokkaiden yksiköiden poistumisesta ja tehokkaampien yksiköiden mukaantulosta, vähentämättä kuitenkaan työpaikkoja.

Ylipäätään pääomasijoittajat parantavat kohteidensa iskukykyä aktiivisella ja osaavalla omistajuudellaan. Tämä tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman kehittämistä, toiminnan ja investointien rahoitusjärjestelyitä sekä strategisen painopisteiden määrityksiä tai uudelleenkohdennuksia.

“Pääomasijoitusala on tuplaantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kehittynyt merkittäväksi tekijäksi kasvuyritysten rahoituskanavana”, kertoo pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

“Merkittävyydestä kertovat myös viime vuoden sijoituslukemat: kasvuyritykset saivat sijoituksia pääomasijoittajilta yhteensä miljardilla eurolla.”

Julkaisu: Mika Pajarinen – Petri Rouvinen – Ilkka Ylhäinen: Kasvun nälkä – Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina.

Lisätietoja:

Petri Rouvinen, toimitusjohtaja, Etlatieto, 050 367 347
Pia Santavirta, toimitusjohtaja, Suomen pääomasijoitusyhdistys – FVCA, 040 5467 749