The performance of trading firms in the services sectors – Comparable evidence from four EU countries

Damijan JožeHaller Stefanie A.Kaitila VilleMaliranta MikaMilet EmmanuelRojec MatijaMirza Daniel

Tarkastelemme ulkomaankauppaa harjoittavia palvelualan yrityksiä neljässä EU-maassa. Tulosten mukaan palvelualan yrityksillä on keskenään yhteisiä piirteitä, vaikkakin ne harjoittavat suhteellisesti ottaen vähemmän ulkomaankauppaa kuin teollisuusyritykset. Palvelualan yritykset harjoittavat tuontia todennäköisemmin kuin vientiä. Yleisimmin ulkomaankauppaa käydään tavaroilla. Ulkomaankauppa on sitä monimuotoisempaa mitä suurempi ja tuottavampi yritys on. Yrityksissä, jotka harjoittavat sekä vientiä että tuontia, on korkeampi tuottavuus kuin vain joko vientiä tai tuontia harjoittavissa yrityksissä. Yritykset, jotka jo harjoittavat tavarakauppaa, alkavat muita todennäköisemmin harjoittaa myös palvelujen ulkomaankauppaa. Muutokset ulkomaankauppastatuksessa joko lisäämällä uusi kauppaulottuvuus (tuonti, vienti) tai uusi tuote (tavara, palvelu) ovat harvinaisia ja niihin liittyy huomattava preemio. Oppimisvaikutukset kauppastatuksen vaihtamisesta ovat harvinaisia. Nämä tulokset viittaavat huomattaviin kiinteisiin kustannuksiin ulkomaankaupan harjoittamisessa. Siten heterogeenisten yritysten kirjallisuus selittää yritysten jakautumista ulkomaankauppaa harjoittaviin ja muihin yrityksiin myös palvelualoilla.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1284
Avainsanat
palvelualat, vienti, tuonti, tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa, ulkomaankaupan preemiot
Keywords
services sectors, exports, imports, trade in goods and services, trade premia
JEL
F14,F19,F23
Sivuja
44
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti