Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä – Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Hyytinen AriPajarinen MikaYlä-Anttila Pekka

Finpro on henkilöstömäärällä mitattuna yksi suurimmista yrityspalvelu- ja innovaatiojärjestelmän organisaatioista. Sen tavoitteena on edistää erityisesti kasvuun tähtäävien innovatiivisten yritysten kansainvälistymistä. Finpro on siirtänyt toimintansa painopistettä kansainvälisen markkinatiedon välittämiseen, megatrendien ja varhaisten markkinasignaalien tunnistamiseen. Raportin tavoitteena on selvittää, millaisia Finpron asiakasyritykset ovat – miten asiakaskunta ja Finpron toiminta vastaavat asetettuja tavoitteita. Erityisesti keskitytään siihen, miten Finpron palveluita käyttävät yritykset poikkeavat muista suomalaisista yrityksistä. Finpron asiakkaina on ollut vuosina 2004–8 lähes 5 000 yritystä. Finpron palveluita käyttävät asiakkaat ovat tyypillisesti jo kansainvälistä toimintaa harjoittavia, innovatiivisia ja osaamispohjaisia. Ne ovat suurempia ja pidempään toimineita kuin yrityskanta keskimäärin. Toisaalta niiden kannattavuus ja vakavaraisuus on ollut hieman keskimääräistä heikompaa. Finpron asiakkaat käyttävät myös muuta julkista tukea tai rahoitusta todennäköisemmin kuin yritykset keskimäärin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1213
Avainsanat
yritystuet, kansainvälistyminen, julkinen yritysrahoitus, työ- ja elinkeinopolitiikka, Suomi
Keywords
business support system, internationalization, innovation, industrial and employment policies, Finland
JEL
H81,L53,O25
Sivuja
35
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi