The Role of Product Innovation on the Diffusion of Mobile Telephone

Koski HeliKretchmer Tobias

Suurin osa teknologioiden leviämistä koskevista empiirisistä tutkimusta olettaa teknologioiden säilyvän muuttumattomina diffuusioprosessin ajan, vaikka kuluttajaelektroniikassa tapahtuu usein huomattavia parannuksia yli ajan. Tämä empiirinen tutkimus, joka hyödyntää aineistoa uusien markkinoille tulleiden matkapuhelinten ominaisuuksista yli kymmenen vuoden ajalta ja kontrolloi mahdollisia endogeenisuusongelmia havaitsee, että matkapuhelinten laadulla ja variaatiolla on ollut merkittävä vaikutus matkapuhelinten globaaliin diffuusioon. Tutkimustuloksemme viittaavat myös siihen, että aiemmat empiiriset teknologioiden leviämistä koskevat tutkimukset ovat yliarvioineet verkostovaikutusten merkityksen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1200
Päiväys
2009
Avainsanat
tuoteinnovaatiot, teknologian leviäminen, matkapuhelinsektori
Keywords
product innovation, technology diffusion, mobile telephony
JEL
L96,O33
Sivuja
17
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti