Yritysten kansainvälistymisen vaikutukset kotimaan talouteen ja työllisyyteen – katsaus kirjallisuuteen

Kotiranta AnnuLundan SariannaYlä-Anttila Pekka

Raportissa tehdään katsaus kansainväliseen kirjallisuuteen, joka tutkii yritysten kansainvälistymisen vaikutuksia kotimaan työllisyyteen. Lisäksi tehdään lyhyt katsaus suomalaisyritysten kansainvälistymisen historiaan ja taustoihin. Tarkastellun kirjallisuuden mukaan yritysten kansainvälistymisen vaikutukset kotimaan työllisyyteen ovat maltillisia. Merkittävimmät vaikutukset liittyvät työllisyyden rakenteen muutoksiin. Tuloksiin vaikuttavat keskeisesti myös kansainvälistymisen muoto, tutkimuksessa käytettävän aineiston hienojakoisuus sekä tarkasteltavan talouden institutionaaliset tekijät. Yhteenvedon mukaan suorat sijoitukset ulkomaille yleensä lisäävät työllisyyttä kotimaan yksiköissä, kun taas muita kansainvälistymisen muotoja koskevat tulokset ovat ristiriitaisia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1154
Päiväys
2008
Avainsanat
kansainvälistyminen, suorat sijoitukset ulkomaille, ulkomaille ulkoistaminen, työllisyys, työmarkkinat
Keywords
internationalisation, FDI, outsourcing offshore, employment, labour market
JEL
F16,F14,F23,J23,J63
Sivuja
25
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi