Uusyrittäjien kasvuhakuisuus

Tässä raportissa tutkitaan aloittavia ja erityisesti kasvuhakuisia yrittäjiä ja heidän yrityksiään laajaa tietokoneavusteista puhelinkyselyä hyödyntäen. Tulosten valossa näyttää siltä, että kasvuhakuinen uusyrittäjä on usein korkeahkon teknisen koulutuksen omaava mies, hänellä on aiempaa johtamis- ja/tai yrittäjäkokemusta, hän on valmis ottamaan riskejä, ja että hän ansaitsi varsin hyvin aiemmassa palkkatyössään. Kasvuhakuisten osuus kaikista uusyrittäjistä on erityisen suuri tietointensiivisissä liike-elämän palveluissa. Kasvuhakuiset yritykset ovat jo lähtökohtaisesti muita suurempia : niiden alkupääoma on suurempi sekä niillä on enemmän perustajia ja alkuvaiheen työntekijöitä. Ne myös harjoittavat useammin innovaatiotoimintaa sekä aineettomat oikeudet liittyvät todennäköisemmin niiden perustamiseen tai alkuvaiheen toimintaan. Ne ovat myös muita todennäköisemmin suuntautuneet kansainvälisille markkinoille.
Julkaistu myös Kauppa- ja teollisuusministeriön sarjassa (KTM Julkaisuja 29/2006)
Growth-orientation of new entrepreneurs in Finland

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1052
Päiväys
2006
Avainsanat
yrittäjyys, kasvuyritys, uudet yritykset, kasvuhakuisuus
Keywords
entrepreneurship, growth firm, start-ups, growth-orientation
JEL
D92,L26,M13
Sivuja
77
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi