Who Captures Value in Digital Services?

Kalm MatiasSeppälä TimoAli-Yrkkö Jyrki

Abstract

In this study, we explore who creates and captures value in digital services by analyzing four such services. Our results show that there are notable variations in both value creation and value capture between the services. Similar variations are also observed in the geographical distribution of value added. The study also highlights variations in economies of scale in digital services. In some services, there are almost no variable costs, and hence, the economies of scale are very high. In other services, the economies of scale are significantly smaller. The difference in economies of scale between services partially arises because a physical product is delivered in conjunction with the digital service for some services.

Kuka kaappaa leijonanosan arvosta digitaalisissa palveluissa?

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoidaan digitaalisten palvelujen arvoketjuja, arvonsyntymistä ja -jakautumista. Osassa näissä palveluissa vallitsevat huomattavat skaalatuotot. Tällöin yhden lisäkappaleen tuottaminen ei maksa käytännössä mitään, mikä on mahdotonta missään fyysisessä tuotteessa. Tulokset osoittavat, että kaikki digitaaliset palvelut eivät ole tässä suhteessa samanlaisia. Osa digitaalisistakin palveluista on sellaisia, joissa skaalautuvuus on huomattavasti heikompaa. Tulevaisuudessa digitaalisten palvelujen kauppa jatkaa kasvuaan. Tämä luo haasteen kansallisille vienti- ja tuontitilastoille. Nämä tilastot kattavat erityisen huonosti tiedot siitä, miten paljon kuluttajat ostavat tai myyvät digitaalisia palveluja Suomen rajojen yli.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 27
Päiväys
18.06.2014
ISSN
2323-2463
Sivuja
8
Kieli
Englanti