Eläkevalta Suomessa

Johanson Jan-ErikLassila JukkaNiemelä Heikki (toim.)

Raha antaa valtaa. Kun eläkejärjestelmään on kerätty suuria rahastoja tulevien eläkevastuiden katteeksi, kuten Suomessa, niiden hallinnointi ja erityisesti niiden sijoituspolitiikasta päättäminen ovat kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta keskeistä vallankäyttöä. On siis syytä pohtia, miten ja mihin varat sijoitetaan, mitä tavoitteita sijoituspolitiikalla on ja miten hyvin ne toteutuvat, ketkä päätöksiä tekevät ja miksi juuri he.

Oli rahastointia tai ei, kaikki eläkejärjestelmät kuitenkin keräävät eläkemaksuja ja maksavat eläkkeitä. Nämä rahavirrat ovat suuria. Eläkkeet ovat usein tärkein osa työelämän jo jättäneen väestön kulutuksen rahoittamisessa. Eläkejärjestelmä sääntöineen ja ikärajoineen vaikuttaa meidän kaikkien valintoihin, ja säännöistä päättäminen on vallankäyttöä. Tätä valtaa tarkastellaan kirjan artikkeleissa ja puheenvuoroissa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 250
Päiväys
2011
Sivuja
246
Hinta
35 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi