Finanssipolitiikan instituutiot ja julkisen talouden rahoituksen kestävyys

Korkman Sixten

Finanssipolitiikan instituutiot. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2010,
ss. 33-64

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Päiväys
2011
Sivuja
32
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi