Suomalaisen innovaatiojärjerstelmän mosaiikki. Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat

Harmaakorpi VesaHermans RaineUotila Tuomo

Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistuminen edellyttää markkinoiden muutosten ennakointia ja suomalaisen osaamisverkoston laaja-alaista hyödyntämistä. Monet kansainvälisesti menestyneet yritykset siirtyvät perinteiseltä toimialaltaan toiselle asiakkaidensa tarpeiden ohjaamana. Esimerkiksi pirkanmaalainen metallialan yritys saattaa löytää kilpailukykyisen nichén siirtymällä käyttämään tuotteensa materiaalina kevyempiä komposiittirakenteita – tai majoitustoimintaa harjoittava yritys Lapissa laajentaa liiketoimintaansa hyödyntämällä läheisen autotestauskeskuksen harjoitusrataa ja tuottaa asiakkailleen uudenlaisia elämyksiä.

Perinteisten toimialojen rajojen rikkoutuminen luo tarpeen uudistaa sellaisia alueellisia elinkeinotoiminnan linjauksia, jotka perustuvat perinteisten, alueella vahvoiksi muodostuneiden toimialojen tukemiseen. Käsillä olevassa teoksessa esitetään työväline, joka auttaa julkisen sektorin toimijoita ja elinkeinoelämää hakemaan auringonlaskun alojen rinnalle uusia teemoja. Työvälineen hyödyntämisen peruslähtökohtana on se, että kansalliset ja alueelliset linjaukset tukevat toisiaan eikä voimavaroja hukata keksimällä pyörä uudelleen joka niemessä ja notkossa. Kirjaan on kerätty kaikkialta Suomesta konkreettisia esimerkkejä alueellisista teemavalinnoista jatkotyöstön perustaksi ja kannattavan liiketoiminnan syntymisen edistämiseksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 241
Päiväys
04.02.2010
Sivuja
204
Hinta
34 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi