Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus

Kotilainen MarkkuKoski HeliMankinen ReijoRantala Olavi

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvikeketjun hinnanmuodostusta ja markkinoiden toimintaa. Merkittävä osa raportista koostuu kansainvälisestä vertailusta. Keskeisiä vertailumaita ovat Länsi-Euroopan ns. vanhat EU-maat (EU15), uudet EU-maat (EU12) ja Yhdysvallat. Vertailuja suoritetaan myös yksittäisiin maihin. Kansainvälisen vertailun jälkeen elintarvikeketjun keskittyneisyyttä, kilpailua ja pienten tuottajien asemaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Suomen osalta. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ovat : 1) merkittävä syy korkealle elintarvikkeiden hintatasolle on Suomen korkea arvonlisävero, 2) arvonlisäveroton hintataso oli vuonna 2005 pari prosenttia korkeampi ja joulukuussa 2009 noin 7 prosenttia korkeampi kuin vanhoissa EU-maissa keskimäärin, mutta se on selvästi korkeampi kuin uusissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa, 3) Suomessa elintarvikkeiden hintatasoa nostaa maatalouden heikko kilpailukyky (pohjoinen sijainti ja pieni yksikkökoko); sen sijaan elintarviketeollisuuden ja kaupan kilpailukyky on melko hyvä, 4) hinta-kustannusmarginaalilla mitaten kilpailu toimii Suomen maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja kaupassa yhtä hyvin kuin vertailumaiden elintarvikeketjuissa, 5) kaupan suurta osuutta Suomen elintarvikeketjussa selittävät muun muassa vertailumaita suuremmat kuljetuskustannukset, 6) Suomessa elintarvikkeiden hinnat ovat muuttuneet samansuuntaisesti kuin muissa vanhoissa EU-maissa, mutta muutaman kuukauden viipeellä; vuonna 2009 maito-, rasva-, liha- ja kalatuotteiden sekä ruokavalmisteiden hinnat ovat kuitenkin laskeneet vähemmän kuin vertailumaissa ja vähemmän kuin mihin tuottajahintojen kehitys viittaisi, mikä on nostanut selvästi elintarvikkeiden suhteellista hintatasoa, 7) elintarviketeollisuus ja kauppa ovat Suomessa keskittyneitä toimialoja; yritykset kuitenkin kilpailevat keskenään ja tuonnin kanssa, 8) keskittymistä, sopimuskäytäntöjä ja hintojen kehitystä on syytä seurata erityisesti tuoteryhmissä, jossa kuluttajahinnat eivät ole viime aikoina laskeneet tuottajahintojen laskun myötä, 9) pienten tuottajien markkinoille pääsy on tärkeää sekä kilpailun että kuluttajien valintamahdollisuuksien kannalta, parhaiten pienten tuottajien asemaa voidaan parantaa ketjun sisäisin toimin informaatiota parantamalla.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1209
Päiväys
2010
Avainsanat
elintarvikkeiden hinnat, elintarvikeketju, maatalous, elintarviketeollisuus, kauppa, kilpailu, kilpailukyky, pienet elintarvikkeiden tuottajat, Suomi
Keywords
foodstuff prices, food chain, agriculture, foodstuff industry, retail and wholesale trade, competition, competitiveness, small foodstuff producers, Finland
JEL
C50,L1,L4,L66,L81,Q11,Q13
Sivuja
129
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi