Suomen teollisen teknologian, tuotannon ja työllisyyden suhteellinen erikoistuminen

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen teollisen teknologian, tuotannon ja työllisyyden erikoistumista ja siinä tapahtuneita muutoksia kolmen vuosikymmenen aikana 1980-luvulta lähtien. Matalan teknologiatason toimialojen osuus teollisuustuotannosta ja työllisyydestä on ollut huomattava. Näiden alojen merkitys taloudessa on kuitenkin pienentynyt ja kansainvälisestikin tarkasteltuna Suomi on erikoistunut viime vuosikymmeninä yhä enemmän korkean teknologiatason toimialoille. Suureksi osaksi voimakkaan tieto- ja viestintäteknologiaan sekä metsäteollisuuden teknologiaan erikoistumisen johdosta Suomen suhteellinen erikoistuminen kokonaisuudessaan on ollut monista muista maista poikkeavaa. Edellä mainittujen ohella Suomen teknologisiin vahvuusalueisiin voidaan lukea erikoiskoneiden, kuten massa- ja paperikoneiden, erikoislaivojen sekä nosto- ja siirtolaitteiden valmistukseen liittyvä osaaminen, sekä perusmetalliteollisuuden teknologia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1210
Päiväys
2010
Avainsanat
erikoistuminen, teollisuus, teknologia, tuotanto, työllisyys, Suomi
Keywords
Finland, manufacturing, production, technology, employment, specialization
JEL
L16,L60,N60,O30
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi