Varallisuus ja eläkkeelle siirtyminen

Valkonen TarmoMäättänen Niku

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten yksityisen varallisuuden ja eläkkeelle siirtymisen ajankohdan välistä yhteyttä. Tutkimuksessa luodaan ensin katsaus kansainväliseen
kirjallisuuteen. Toisessa vaiheessa kuvataan, miten suomalaiset ovat vastanneet kysyttäessä varallisuuden vaikutuksesta eläkkeelle siirtymiseen. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan yksilön säästämis- ja eläkkeellesiirtymispäätöksiä kuvaava elinkaarimalli. Mallin yksilö huomioi näitä päätöksiä tehdessään tuleviin ansiotuloihin liittyvän epävarmuuden ja työ- ja kansaneläke-etuudet. Tarkastelemme mallin avulla muun muassa miten eräiden työurien pidentämiseen tähtäävien eläkeuudistusten kannustinvaikutukset riippuvat ihmisten varallisuudesta.

0€

Paperijulkaisu tilattavissa Eläketurvakeskuksesta

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 243
Päiväys
2010
Sivuja
94
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi