Kohti parempaa verotusta – Eväitä verokeskusteluun

Korkman SixtenLassila JukkaMäättänen NikuValkonen Tarmo

Miten verotuksessa tulisi painottaa eri veropohjia kuten työtuloja, yritysten voittoja ja pääomatuloja, yksityistä kulutusta ja kiinteistöjä? Mitkä näkökohdat ovat tärkeitä arvioitaessa eri veromuotojen vaikutuksia ja edullisuutta? Voidaanko verotuksen painopisteitä muuttamalla parantaa kansalaisten hyvinvointia? Näitä kysymyksiä pohditaan kirjassa.

Sixten Korkman tarkastelee artikkelissaan globalisaation merkitystä verotuksen kannalta. Jukka Lassila kysyy, kannattaako kulutusveroja korottamalla rahoittaa ansiotulojen verojen alentamista. Tarmo Valkosen artikkelissa kuvataan pääomatulojen nykyistä verottamista ja pohditaan verotuksen tulevia suuntaviivoja. Niku Määttänen tarkastelee asumisen verotusta.

Kirjan tavoitteena ei ole esittää kattavaa vero-ohjelmaa. Silti artikkelit sisältävät selkeitä suosituksia etenkin verotuksen painopisteiden siirtämisen suhteen.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 237
Päiväys
2009
Sivuja
95
Hinta
25 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi