The Effects of General and Firm-Spesific Training on Wages and Performance: Evidence from Banking

Jones DerekKalmi PanuKauhanen Antti

Käytämme uutta paneeliaineistoa suomalaisista pankeista tutkiaksemme työpaikkakoulutuksen vaikutusta palkkoihin ja organisaation menestykseen. Tietääksemme tämä on ensimmäinen paperi, jossa eksplisiittisesti vertaillaan yleisen ja yrityskohtaisen koulutuksen vaikutuksia sekä työntekijöihin että yrityksiin. Muusta kirjallisuudesta poiketen havaitsemme, että työpaikkakoulutus parantaa työntekijöiden tulemia pikemminkin kuin organisaatioiden tulemia. Spesifikaatiosta riippuen palkkojen estimoitu jousto koulutuksen suhteen on 3-7%, kun taas vaikutukset yrityksen menestykseen vaihtelevat suuresti riippuen koulutuksen intensiivisyyden mittareista. Toinen keskeinen havainto on, että yleinen koulutus on voimakkaammin yhteydessä palkkojen ja menestysmittareiden kasvuun, kuin yrityskohtainen koulutus.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1184
Päiväys
2009
JEL
M53,J24,G21
Sivuja
34
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti