Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy – Mitä jää Suomeen?

Yritysten tutkimus ja tuotekehitystoiminta (t&k) on globalisoitumassa. T&k-toiminta hajautuu eri maihin ja alueille. Nykyisin yritysten ulkomailla tekemästä t&k-toiminnasta suurin osa sijaitsee länsimaissa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Intia ja Kiina ovat nousseet houkutteleviksi sijaintikohteiksi tietyn tyyppiselle t&k-toiminnalle.
Nämä muutokset heijastuvat myös yritysten Suomessa tehtyyn toimintaan. Mikä asema Suomella on t&k-toiminnan sijaintipaikkana? Entä onko Suomen rooli muuttumassa? Näiden teemojen lisäksi kirjassa selvitetään seuraavia kysymyksiä.

• Miten t&k-toiminnan kansainvälistyminen liittyy valmistustoiminnan kansainvälistymiseen?
• Millaisia vaikutuksia t&k-toiminnan kansainvälistymisellä on ollut Suomessa tehtyyn t&k-toimintaan?
• Kuinka paljon ja minkä tyyppistä t&k-toimintaa suomalaisyrityksillä on Kiinassa?
• Millaista innovaatiopolitiikkaa Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa on viime vuosina harjoitettu?
• Miten monikansallisten yritysten Suomen t&k-toiminnan rooli muuttuu tulevaisuudessa?

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 235
Sivuja
164
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi