Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitysnäkymät

Kotilainen MarkkuKaitila VilleWidgrén MikaAlho Kari

Raportissa kuvataan aluksi Suomen ja Venäjän taloussuhteiden nykytilaa. Tämän jälkeen arvioidaan Venäjällä ja sen ulkosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia niihin. Keskeisiä tarkasteltavia institutionaalisia muutoksia ovat EU :n itälaajeneminen, Venäjän todennäköinen WTO-jäsenyys, EU :n ja Venäjän tuleva taloussopimusten muoto sekä yritystason globalisaatio. Raportissa arvioidaan laajasti taloussuhteiden kehitysnäkymiä vuoteen 2010. Selvityskohteita ovat Venäjän talouskehitys, Suomen Venäjän-kaupan potentiaali sekä Suomen tuonnin, viennin ja suorien sijoitusten näkymät. Lopuksi selvitetään Venäjän muutosten vaikutusta suomalaisiin yrityksiin sekä arvioidaan Venäjän taloudelliseen kehitykseen liittyviä riskejä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 205
Avainsanat
Venäjä, Suomi, EU, ulkomaankauppa, suorat sijoitukset, integraatio
Keywords
Russia, Finland, EU, foreign trade, foreign direct investment, integration
Sivuja
142
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi