Aineettoman varallisuuden johtamisen ja raportoinnin periaatteet – MERITUM-työryhmän suositukset

Meritum-työryhmä

Aineettoman varallisuuden johtamisen ja raportoinnin periaatteet -kirjan tavoitteena on opastaa yrityksiä niiden aineettoman varallisuuden määrittelyssä, mittaamisessa ja seurannassa sekä osaamispääomaraporttien laatimisessa.

Julkaisussa esitetään yhtenäinen aineettoman varallisuuden mittaus- ja johtamiskehikko sekä ehdotetaan arviointiperusteita yrityksen arvon aineettomia määräytymistekijöitä koskevien tietojen ilmoittamista varten.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 186
Sivuja
44
Hinta
25 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi