Diagnosing the Growing Pains of a Technology-Based Industry. An Examination of the Finnish Biotechnology Industry in Light of Empirical Economics.

Tahvanainen Antti-Jussi

Väitöskirjassa tunnistetaan ja tarkastellaan mm. liikkeenjohtoon ja toiminnan organisointiin liittyviä haasteita, joita suomalaiset pienet ja keskisuuret bioteknologiayritykset ovat kohdanneet alan kehittyessä teollisuudeksi.

Väitöskirja todentaa, että yliopistolähtöiset bioteknologiayritykset ovat muun tyyppisiä bioteknologiayrityksiä heikompia hankkimaan rahoitusta, rekrytoimaan osaavaa työvoimaa ja suunnittelemaan kestäviä liiketoimintamalleja.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA A 47
Päiväys
2011
Avainsanat
teollisen toiminnan synty, bioteknologia, teknologiansiirto, akateeminen yrittäjyys, rahoitus
Keywords
industrial emergence, biotechnology, technology transfer, academic entrepreneurship, financing
Sivuja
229
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti