Taloustaidot haltuun pelaamalla – Etla mukana laajassa nuorisotutkimushankkeessa

Monien nuorten talousosaamisen taidoissa on parantamisen varaa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti heidän tulevaisuuteensa. EU:n Erasmus+-ohjelman rahoittama hanke ANGLE pyrkii parantamaan nuorten talousosaamista erilaisissa elämän päätöksentekotilanteissa. Hankkeen puitteissa on tehty viisiosainen esitesarja, jossa nuoret pääsevät pohtimaan talouden päätöksentekotilanteita esimerkkihenkilöiden ja -tehtävien avulla. Helsingissä opiskelijat ovat päässeet myös jo kahdesti testaamaan ja kehittämään hankkeen pääasiallista lopputuotetta eli lautapeliä, jossa taloustaitoja voi harjoitella käytännössä – ja ilman riskiä.

ANGLE on Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman rahoittama tutkimushanke, johon osallistuu useita eurooppalaisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten talousosaamista erilaisissa elämän varrella vastaantulevissa päätöksentekotilanteissa. Etlan osuus keskittyy päätöksentekotilanteisiin, jotka liittyvät asumismuodon valintaan ja omistusasumisen rahoitukseen. Hankkeesta Etlassa vastaa tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen.

Tutkimushankkeen sisällöistä ovat kevään aikana valmistuneet erilaiset koulutusmateriaalit. Hankkeen pääasiallisen tuotos eli lautapeli viimeistellään kesän aikana. Viisiosaisessa ”Ota vastuu elinkaarestasi”-koulutusmateriaaleissa käsitellään erilaisia elämän päätöksentekotilanteita aina opiskelusta ja säästämisestä asumiseen ja eläkkeelle jäämiseen asti. Esitteissä seurataan erilaisia kuvitteellisia henkilöitä ja heidän tekemiään päätöksiä.

Esitteiden avulla nuori voi peilata omia päätöksentekotilanteitaan esitteiden henkilöiden kokemuksiin, toteaa Etlassa hankkeesta vastaava tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen.

Esimerkiksi opiskeluesitteessä seurataan lukioikäistä Peteriä, joka pohtii, kannattaako hänen panostaa opiskeluun lukiossa ja millaisia seurauksia hänen päätöksellään on. Asumisesitteessä taas seurataan Evaa ja Danielia heidän pohtiessaan, ostaako ensimmäiseksi asunnoksi omistusasunto vai mennäkö vuokralle. Kaikki esitteet ovat suomeksi.

‒ Esitteiden avulla nuori voi peilata omia päätöksentekotilanteitaan esitteiden henkilöiden kokemuksiin. Nuori pääsee myös itse harjoittelemaan erilaisten päätösten taloudellisten vaikutusten laskemista esitteissä olevien tehtävien avulla. Lisäksi esitteissä avataan selkokielelle monia elämässä eteen tulevia hankalia termejä, Etlan Tarmo Valkonen toteaa.

Helsingissä päästiin testaamaan lautapeliä

ANGLE-hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijat. Ympäri Eurooppaa opiskelijat ovat jo päässeet testaamaan hankkeen koulutusmateriaaleja sekä pelaamaan lautapeliä. Valkosen mukaan Etlakin onnistui ilahduttavasti saamaan hankkeeseen mukaan eri pääaineiden opiskelijoita lukioista ja korkeakouluista. Opiskelijat pääsivät testaamaan ja arvioimaan hankkeessa kehitettyä lautapeliä kahdessa eri testaussessiossa.

Ensimmäinen testaus järjestettiin jo loppuvuodesta 2021 Etlassa. Jälkimmäinen pelaamistuokio pidettiin Suomen Pankin rahamuseossa toukokuun alussa 2022. Paikalla oli viisi pelipöydällistä lukiolaisia ja Aallon opiskelijoita. Suomen Pankin puolesta mukana oli pelitilaisuutta seuraamassa talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas, joka avasi museon vain lautapelin pelaamista varten.

 

Lopullista versiota lautapelistä päästään pelaamaan Suomessa isommassa tilaisuudessa loppuvuodesta 2022.

Kuvat: Tarmo Valkonen

Lue lisää ANGLE-hankkeesta

Hankkeen kotisivut (englanniksi)

Liitteet

Hyvin valmistautuneena tulevaisuuttasi varten: taloudelliset valinnat elinkaarella

Lataa

Investoi tulevaisuuteesi: koulutusvalinnat

Lataa

Ohjaa tulevaisuuttasi: Säästäminen, sijoittaminen ja velanotto

Lataa

Asumisesi tulevaisuus: Oma vai vuokrattu asunto?

Lataa

Kartoita tulevaisuutesi: Valintoja eläkeajan elintason turvaamiseksi

Lataa