Suomisportista hyvinvointialustaksi: Alustatalouden F&M -podcastissa aiheena digiratkaisut terveys- ja hyvinvointialalla

Uudessa Alustatalouden F&M -podcastin jaksossa keskustellaan terveys- ja hyvinvointipalveluista ja miten alustatalouden työkaluja voitaisiin niissä hyödyntää. Jaksossa pohditaan myös julkisen sektorin digipalvelujen rahoittamisen haasteita sekä mahdollisuuksia julkisen ja yksityisen entistä laajempaan yhteistyöhön. Jälkimmäisestä malliesimerkki on Olympiakomitean digitaalinen urheilupalvelu Suomisport. Podcastia toteuttavat yhteistyössä Etla ja Aalto-yliopisto.

Olympiakomitean digitaalinen urheilupalvelu Suomisport voi olla tuttu urheiluseuroissa pyöriville. Palvelussa seurat pystyvät esimerkiksi hoitamaan maksuliikennettään ja liitot keräämään lisenssimaksuja. Suomisport auttaa kuitenkin muitakin kuin liikkujia: palvelun dataa hyödyntää myös Työterveyslaitos.

Suomisport on esillä Etlan ja Aalto-yliopiston yhteisen Alustatalouden F&M -podcastin uudessa jaksossa ”Alustatalouden oppikirjaesimerkki: urheilupalvelu ja terveyshanke hyötyvät samasta datasta”. Jaksossa keskustellaan terveys- ja hyvinvointipalveluista ja miten alustatalouden työkaluja niissä voitaisiin hyödyntää. Torstaina 12.1. julkaistussa jaksossa vieraina ovat THL:n johtava asiantuntija Timo Ståhl ja Olympiakomitean digipäällikkö Juha Saapunki. Vieraiden kanssa keskustelevat William von der Pahlen ja Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

Kuuntele uusin jakso alta

Jaksossa pohditaan, voitaisiinko yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä kasvattaa. Suomisport on esimerkki toimivasta yhteistyöstä sektoreiden välillä, ja alusta mahdollistaakin uusia datalähteitä, joita ei ole aiemmin käytetty. Alustalta saatavan datan avulla Työterveyslaitos pystyy esimerkiksi muodostamaan kuvaa siitä, miten kunnissa osallistutaan organisoituun liikuntaan postinumeroittain.

Laajemmallekin hyvinvointi- ja sotealoille leviävän yhteistyön jarruna on palveluiden elinkaaren aikainen rahoitus: miten julkisia digipalveluja voitaisiin rahoittaa, kun julkisesta palvelusta ei olla totuttu juuri maksamaan. Etlan Timo Seppälän mielestä Suomisport-alustalla on pystytty hyvin hyödyntämään alustatalouden ominaisuuksia.

‒ Olympiakomitea on ymmärtänyt alustatalouden liiketoimintalogiikan ytimen, joka perustuu jaettuun liikevaihtoon. Sen kautta motivoidaan toimijoita tulemaan osaksi palvelua, ja sitten palvelun käytöstä peritään vuokraa käyttäjiltä. Lisäksi Suomisportissa on keskitytty perusominaisuuksiin eikä ole hirveällä vauhdilla lähdetty laajentamaan toiminnallisuuksia, mikä on yleinen kompastuskivi sovelluskehityksessä, Seppälä sanoo jaksossa.

Jakson nauhoituksissa Timo Seppälä (vas.), William von der Pahlen, Juha Saapunki ja Timo Ståhl

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja dialogia Suomisportin kaltaisten palveluiden, jotka on yhdessä rakennettu ja mietitty, tuottamiseksi pitäisi kyetä Seppälän mukaan lisäämään. Tällaisista palveluista hyötyisivät kaikki. Seppälä pyörittelee jaksossa myös ajatusta uudesta markkinapaikasta hyvinvointisovelluksille: uudessa puhelimessa voisi olla automaattisesti yhteiskunnan palvelusovellukset valmiina sen sijaan, että sovellukset pitäisi erikseen hakea sovelluskaupasta. Muut keskustelijat pitävät tätä ihan mahdollisena ajatuksena.

Podcast osana BRIE-ETLA-hanketta

Alustatalouden F&M sukeltaa tälläkin kaudella alustatalouden syvään päätyyn ja pyrkii selkiyttämään kuulijoille alustatalouden mysteerejä ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Etlan ja Aalto-yliopiston yhteinen podcast-sarja tunnetaan kolmannella kaudella nimellä ”Alustatalouden F&M” eli tuttavallisemmin Alustatalouden faktat ja myytit. Sarjaa on tehty jo kahden kauden verran. Podcastin hosteina on edellisiltä kausilta tuttu kolmikko: Etlan johtava tutkija Timo Seppälä, Aalto-yliopiston professori Robin Gustafsson ja juontajana sarjayrittäjä William von der Pahlen.

Podcast on kuunneltavissa kaikilla yleisimmillä kuuntelualustoilla, esimerkiksi Spotify, Supla, Google ja Apple Podcast & Podplay.

Alustatalouden F&M -podcastin aiempia jaksoja pääset kuuntelemaan Spotifysta kuvaa klikkaamalla.

Kahdeksanosaisesta podcastista ilmestyy uusi jakso joka toinen torstai. Lisäksi bonuksena kuullaan englanninkielinen erikoisjakso, joka liittyy monivuotiseen BRIE-ETLA -tutkimushankkeeseen. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Kuuntele podcastin kahta aiempaa kautta alla olevaa kuvaa klikkaamalla

 

Tutustu BRIE-Etla -hankkeeseen

Podcastin verkkosivut