Postitoiminnan kannattavuus heikentynyt viime vuosina

Postin jakelu- ja tuotantovolyymi on pienentynyt ja postitoiminnan kannattavuus on heikentynyt viime vuosina, ilmenee tutkimusneuvonantaja Olavi Rantalan selvityksestä ”Postitoiminnan kehitys vuoteen 2020” (ETLA Raportit – Reports 18). Selvityksessä ennustetaan postitoiminnan jakelu- ja tuotantovolyymin sekä kannattavuuden ja työllisyyden kehitystä vuoteen 2020.

Kirjepostin ja lehtien jakelumäärien ennakoidaan vähenevän edelleen muun muassa internetin käytön yleistymisen takia. Postitoiminnan tuotannon yksikkökustannukset kasvavat, koska välituotekustannukset lisääntyvät suhteessa tuotannon volyymiin. Suuri osa postitoiminnan käyttämistä välituotepanoksista on liikenteen toimialalta ostettuja kuljetuspalveluita.

Postitoiminnan tulevaa kannattavuutta rasittaa se, ettei tuotannon yksikkökustannusten kasvua voida nykyistä enempää siirtää postilähetysten hintoihin. Postitoiminnan kannattavuuteen ei siten ole odotettavissa paranemista vuoteen 2020 mennessä nykytilaan verrattuna. Postin jakelu- ja tuotantovolyymin pienentyessä postitoiminnan työllisyys heikkenee edelleen vuoteen 2020 mennessä.

Välituotekustannuksista johtuva tuotannon yksikkökustannusten kasvu heijastaa sitä, että posti joutuu muun muassa yleispalveluvelvoitteensa takia käyttämään kuljetuspalveluita entisessä määrin suhteessa laskusuunnassa olevaan postinjakelun määrään.

Yleispalveluvelvoitteen postille aiheuttamaa taloudellista rasitusta arvioidaan tutkimuspäällikkö Heli Kosken selvityksessä ”Yleispalveluvelvoitteen merkitys postin kannattavuudelle” (ETLA Raportit – Reports 19). Selvityksen mukaan aineistoanalyysi viittaa vahvasti siihen, että taloudellinen rasitus on huomattava. Yleispalveluun kuuluvista postipalveluista vastaavan Itella Viestinvälityksen kannattavuus on selkeästi alhaisempi kuin muiden posti- ja kuriiritoimintaa harjoittavien yrityksien. Vuosittaiset nettokustannukset yleispalveluihin kuuluvien kirjepalveluiden tuottamisesta ajanjaksona 2005 – 2012 olivat keskimäärin noin 76 miljoonaa euroa. Menetetty vuosittainen nettosumma kattoi noin 5 – 8 prosenttia Itella Viestinvälityksen liikevaihdosta.