Yleispalveluvelvoitteen merkitys postin kannattavuudelle

Tiivistelmä

Raportoidun tutkimuksen tavoitteena on arvioida postin yleispalveluvelvoitteen aiheuttamaa taloudellista rasitusta. Yleispalveluvelvoitteen aiheuttamaa taloudellista rasitusta mitataan yleispalveluyrityksen liiketoiminnan tulosten erotuksena sen toimiessa yleispalveluvelvoitteen alaisena verrattuna hypoteettiseen tilanteeseen, jossa yritys toimisi ilman yleispalveluvelvoitetta. Aineistoanalyysi viittaa vahvasti siihen, että yleispalveluun kuuluvien kirjepalveluiden tuottamisen kustannukset yleispalveluvelvoitteen asettamien vaatimusten mukaisesti aiheuttavat huomattavan taloudellisen rasituksen. Yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden tarjonnasta vastaavan Itella Viestinvälityksen kannattavuus on selkeästi muita posti- ja kuriiritoimintaa harjoittavia yrityksiä alhaisempi. Vuosittaiset nettokustannukset yleispalveluihin kuuluvien kirjepalveluiden tuottamisesta ajanjaksona 2005–2012 olivat keskimäärin noin 76 miljoonaa euroa. Menetetty vuosittainen nettosumma kattoi noin 5–8 prosenttia Itella Viestinvälityksen liikevaihdosta.

The Impact of the USO on the Profitability of Postal Service Provision

Abstract

This study aims at investigating the order of magnitude of financial burden of the universal service obligation for the universal service provider, Itella, in the Finnish postal sector. It evaluates the difference between universal service provider’s profitability with the universal service obligation and without it. The data suggest that the provision of universal letter services in compliance with the law causes a notable financial burden for Itella. The profitability of the universal service provider is clearly lower than that of other firms active in the Finnish postal and courier activities sector. During the years 2005–2012, the annual loss due to the universal letter service obligation was about 76 million euros, or 5–8 percent of the turnover of the universal service provider.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 19
Päiväys
18.11.2013
Avainsanat
Yleispalveluvelvoite, Kannattavuus, Nettokustannus, Postitoiminta
Keywords
Universal service obligation, Profitability, Net cost, Postal services
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D22, L50, L87
Sivuja
20
Kieli
Suomi