Kuluttajille suunnatut palvelut tukevat Suomen taloutta – varovaista kasvua luvassa ensi vuonna

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa palvelualoille keskimääräistä heikompaa, mutta laajaa kasvua ensi vuonna. Kuluttajille suunnatut palvelut tukevat nyt koko Suomen taloutta, selviää tuoreesta Etlan Suhdanne Toimialat -julkaisusta. Tänä vuonna kasvussa ovat hotelli- ja ravintola-ala, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Kauppa sekä kuljetus ja varastointi supistuvat. Teollisuudenkin tuotanto jatkaa alamäkeään, mutta rakentamisessa on jo ensi vuonna luvassa varovaista kasvua.

Syksyn 2023 Suhdanne-ennusteessa Etla arvioi Suomen kokonaistuotannon kehityksen olevan vielä ensi vuonna kaksijakoinen. Palvelualojen kasvu pysyy vajaassa kahdessa prosentissa. Kasvun heikkeneminen heijastuu erityisesti kuljetukseen, varastointiin ja tukkukauppaan sekä muille palvelualoille, jotka toimittavat välituotteita erityisesti jalostukseen. Teollisuus supistuu keskimäärin 2,2 prosenttia ja rakentaminen kääntyy varovaiseen kasvuun.

– Palveluiden osuus koko talouden arvonlisäyksestä on niin suuri, että ne kompensoivat jalostustoimialojen supistumista. Kokonaisuudessaan arvonlisäys ei vielä tänä vuonna kasva. Kuluttajille suunnatut palvelut tukevat kuitenkin Suomen taloutta ensi vuonna, toteaa Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti.

Kuluttajien heikosta ostovoimasta huolimatta palvelualoista tänä vuonna kasvavat erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Hotelliyöpymiset ovat palanneet pandemiaa edeltäneelle tasolle kotimaisten ja länsimaisten matkailijoiden voimin. Venäläisten ja aasialaisten matkailijoiden paluuta ei ole näköpiirissä, joten toimiala jää koronapandemiaa edeltäneestä kasvusta.

– Myös rahoitus- ja vakuutustoiminta kasvaa poikkeuksellisen vahvasti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Ala on muun muassa hyötynyt korkojen noususta, ja korkotason nyt vakiintuessa kehityskin todennäköisesti alkaa tasaantua, toteaa Etlan ennusteryhmän tutkija Ville Kaitila

Venäjän ylilentokielto hidastaa kuljetus- ja varastointialan toipumista

Kaupanala sekä kuljetus ja varastointi supistuvat tänäkin vuonna. Ilmaliikenteeseen vaikuttaa erityisesti Venäjän ylilentokielto, kun taas teollisuuden, rakentamisen sekä vientimarkkinoiden heikko suhdanne näkyy maa- ja merikuljetuksissa. Kuljetus- ja varastointialan toipuminen pandemiasta on vielä selvästi kesken, mutta toimiala kasvaa taas ensi vuonna. Pandemiaa edeltänyttä tasoa ei kuitenkaan saavuteta ennustevuosina 2023-2025.

Lähes kaikkien teollisuuden alatoimialojen tuotanto jää sekä tänä että ensi vuonna edellisvuotista pienemmäksi. Toimialoista suurin eli metalliteollisuuskin painuu tänä vuonna lievästi miinukselle.

– Teollisuustuotannon supistumista selittää maailmantalouden tavanomaista heikompi kasvu, sanoo ennusteryhmän tutkija Birgitta Berg-Andersson.

Päätoimialoista vain metsäteollisuus kasvaa ensi vuonna. Vielä tänä vuonna metsäteollisuuden kehitystä painaa erityisesti paperiteollisuus, jonka tuotanto on romahtanut koko Euroopassa. Toimialan odotetaan kuitenkin elpyvän ensi vuonna.

Rakentaminen kääntynee varovaiseen kasvuun ensi vuoden aikana

Yleinen epävarmuus, heikot kansainväliset talousnäkymät sekä korkotason nousu syventävät jo laskussa olleen rakentamisen tuotannon notkahdusta. Etlan arvion mukaan rakennusala kääntyy kuitenkin varovaiseen kasvuun ensi vuoden aikana, ja vuodesta 2025 eteenpäin kasvu on jo nopeampaa.

Syksyn 2023 Suhdanne Toimialat perustuu Etlan syyskuun Suhdanne-ennusteessa julkaistuihin toimialaennusteisiin. Toimialat-julkaisu sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä palvelusektori.

 

Lisätietoja:

Ennustepäällikkö Päivi Puonti, ETLA, p. 050 534 3536, paivi.puonti@etla.fi

Tutkija Birgitta Berg-Andersson (teollisuuden toimialat), ETLA, p. 044 465 0153, birgitta.berg-andersson@etla.fi

Tutkija Ville Kaitila (palvelutoimialat), ETLA, p. 050-410 1012, ville.kaitila@etla.fi

Tutkija Sakari Lähdemäki (rakentaminen), ETLA, sakari.lahdemaki@etla.fi