Nelli Valmarista Etlan Senior Fellow

KTT Nelli Valmari on nimitetty Etlan Senior Fellow’ksi. Valmari siirtyi syksyllä 2023 Etlasta Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen post doc -tutkijaksi. ETLA Senior Fellow -tutkijoiksi kutsutaan Etlan tutkimusprojekteihin osallistuvia ansioituneita ulkopuolisia tutkijoita.

Nelli Valmari väitteli tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2014 ja hän työskenteli Etlassa vuosina 2013–2023. Valmarin tutkimusteemat Etlassa keskittyivät tuottavuuteen ja tuotemarkkinoihin. Aallossa hänen tutkimusteemansa keskittyvät osittain yritysten välisten tuottavuuserojen ymmärtämiseen.

Valmarin tutkimus “Estimating Production Functions of Multiproduct Firms?” on julkaistu taloustieteen “The Review of Economic Studies” -huippujournaalissa, joka on yksi alan keskeisistä ja vaikuttavimmista tiedejulkaisuista. Lisäksi hänen, Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen ja Etlan Senior Fellow Jed DeVaron tutkimus voitti vuoden 2018 parhaan paperin kilpailun työn taloustieteeseen keskittyvässä LERA:n vuosikokouksessa.

Valmari kuuluu lisäksi Taloustieteellisen yhdistyksen johtokuntaan.

 

Etla Senior Fellow’t ovat ansioituneita Etlan ulkopuolisia tutkijoita, jotka ovat osallistuneet Etlan tutkimusprojekteihin. Muut aiemmin nimitetyt Etlan Senior Fellow’t ovat Juha Alho, Jed DeVaro, Ari Hyytinen, Martin Kenney, Aija Leiponen, Niku Määttänen, Katariina Nilsson Hakkala, Sari Pekkala-Kerr, Otto Toivanen ja John Zysman.