EtlaTalks Tutkimusuutisia: Miten EU:n finanssipoliittisia sääntöjä tulisi uudistaa, Tero Kuusi?

Euroopan Unionin finanssipoliittiset säännöt eivät ole onnistuneet hillitsemään maiden velkaantumista. Nykysäännöt kaipaavatkin yksinkertaistamista sekä valvonnan ja seurannan tehostamista. EtlaTalksin uuden tuotantokauden kolmannessa jaksossa pohditaan EU-sääntöjen uudistamista tutkimusjohtaja Tero Kuusen kanssa. EtlaTalks tutustuttaa katsojat Etlan tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen.

EU:n finanssipoliittisia sääntöjä uudistetaan parhaillaan, koska nykyiset säännöt eivät ole onnistuneet hillitsemään maiden velkaantumista. Päinvastoin Euroopan maiden velkaantuneisuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Nykysäännöt ovat lisäksi monimutkaisia ja niistä on vaikea tulkita, millaista finanssipolitiikkaa maiden tulisi noudattaa.

EtlaTalks-videosarjan kevään 2022 tuotantokauden kolmannessa jaksossa käsitellään EU:n nykyisten finanssipoliittisten sääntöjen ongelmia sekä uudistamistarpeita. Haastateltavana on Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi, joka on tutkinut finanssipolitiikkaa niin Suomen kuin EU:n tasolla.

Etlan 12.10.2021 julkaistussa tutkimuksessa Keep It Simple, Not Stupid” – Kuinka pelastaa EU:n finanssipoliittiset säännöt? (Etla Raportti 118)” painotetaan EU:n sääntöjen yksinkertaistamista sekä valvonnan ja seurannan tehostamista. Hyvinä aikoina finanssipolitiikan tulisi ohjata velkatasoja alemmaksi, jolloin voitaisiin välttää tulonsiirtoja huonoina aikoina.

Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi

Yksi hyvä väline valvonnan tehostamiseksi on menosääntö, jota Euroopan Unioni on jo käyttänyt nykyisissä säännöissä, mutta sillä on vielä hyvin pieni rooli, Etlan Kuusi toteaa.

– EU:lle olisi ehdottoman tärkeää muodostaa yksinkertaistettu operationaalinen tavoite. Käytännössä se tarkoittaa, että julkisten menojen tulevan kehityksen osalta on olemassa tiukempia sääntöjä sen suhteen, missä oloissa menoja voidaan kasvattaa ja milloin niitä pitäisi korjata, Tero Kuusi painottaa.

 

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Kuudennen tuotantokauden jaksoissa keväällä 2022 käsitellään muun muassa yritysten uudistumista ja kansainvälistä yritysverotusta.

EtlaTalks Youtubessa

 

Videon tekijät:

Toimittaja: Tapani Mäkinen/Veräjämäen Viestintä Oy
Kuvaaja: Rauno Westerlund/Wester Production Oy
Editointi: Justiina Airas/Etla