Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen akatemiatutkijaksi

Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtaselle on myönnetty Suomen Akatemian nelivuotinen tutkijarahoitus. Virtasen tutkimusaiheet käsittelevät akatemiatutkijana koulutuksen ja kasvun teemoja, joihin hän on perehtynyt jo työssään Etlassa. Akatemian tutkijarahoitus myönnetään tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta tekevälle nuorelle tutkijalle.

Etlan tutkimuspäällikkö, KTT Hanna Virtaselle on myönnetty neljän vuoden akatemiatutkijan rahoitus koulutuksen ja osallistavan kasvun -tutkimusaiheeseen. Hän aloittaa akatemiatutkijana syyskuussa 2023. Suomen Akatemian tutkijarahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeasti urallaan edenneille ja kansainvälisesti verkostoituneille tutkijoille. Tärkeimmät kriteerit rahoituksen myöntämisessä ovat hakijan pätevyys sekä tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu.

Virtanen on urallaan tutkinut laajasti koulutusvalintojen syitä ja seurauksia. Hänen tutkimuksiaan on myös julkaistu merkittävissä akateemisissa journaaleissa, kuten American Economic Journal: Applied Economics ja Journal of Public Economics. Lukuvuoden 2021–2022 Virtanen työskenteli Britanniassa London School of Economics-yliopiston Centre for Economic Performance tutkimuskeskuksessa.

Hanna Virtanen syventyy jatkossa siihen, miten koulutusvalinnat ja politiikkatoimet vaikuttavat mahdollisuuksiimme vastata työn murroksen luomiin haasteisiin.

– Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten koulutuksella voidaan parhaiten edistää kasvua, osallisuutta sekä kansalaisten hyvinvointia. Akatemian myöntämä rahoitus on hieno mahdollisuus tarkastella ilmiötä laajasti. Lisäksi rahoitus edesauttaa yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa sekä antaa aikaa ja tilaisuuden kehittyä tutkijana, Virtanen sanoo.

Suomen Akatemian myöntämä rahoitus ohjataan Etlalle, joka toimii hankkeen suorituspaikkana ja turvaa edellytykset hankkeen menestyksekkäälle hoitamiselle.

Kangasharju: tunnustus myös Etlan tieteelliselle laadulle

Etla on saanut aiemminkin projektirahoitusta Suomen Akatemialta, mutta tällä kertaa kyseessä on ensimmäinen akatemiatutkijan rahoitus. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju näkeekin Hanna Virtaselle myönnetyn tutkijarahoituksen samalla tunnustuksena koko tutkimuslaitoksen työlle ja tieteelliselle laadulle.

– Onnittelemme ja olemme erittäin iloisia Hannan saamasta tunnustuksesta, se läikkyy ehkä koko laitoksen ylle tunnustuksena. Työn murros on työelämätutkimuksemme painopiste. Tutkimme, miten teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat työmarkkinoillamme. Samaan aikaan työllisyysastetta pitäisi nostaa julkisen talouden vahvistamiseksi. Haasteisiin vastaamiseksi on erittäin tärkeää, että myös Akatemia pitää näitä teemoja tutkijarahoituksen arvoisena, Kangasharju toteaa.

Tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen nimitettiin toukokuussa myös Research Fellow -tutkijaksi johtavaan työn taloustieteen tutkimuslaitokseen IZA Institute of Labor Economics’iin. Jäsenyytensä ansiosta Virtasen tutkimuksia julkaistaan jatkossa myös IZA-julkaisusarjoissa.

Virtanen on jo toinen IZA-nimityksen saanut Etlan tutkija, myös tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij on IZA Research Fellow.