Etlan ja Laboren yhteinen tutkimushanke selvittää, mikä merkitys yritysrahoituksella on tuottavuuskehitykselle

Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa tarkastellaan yritysten rahoitusedellytyksiä, ulkoisen rahoituksen merkitystä tuottavuuskehitykselle sekä pitkän aikavälin talouskasvun tekijöitä Suomessa. Hankkeen toteuttavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Työn ja talouden tutkimus Labore.

Määrällisesti riittävän ja laadullisesti oikeanlaisen rahoituksen saatavuus on välttämätön ehto sille, että Suomen tuottavuuskasvu ei juutu riittämättömiin aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Tuottavuus- ja kannattavuuskehitys puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka houkuttelevia sijoituskohteita suomalaisyritykset ovat ulkoisen rahoituksen tarjoajien näkökulmasta.

Etlan ja Laboren yhteinen tutkimushanke Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa tarkastelee yritysten rahoitusedellytyksiä, ulkoisen rahoituksen saatavuuden merkitystä tuottavuuskehitykselle ja pitkän aikavälin talouskasvun tekijöitä Suomessa. Hanke pyrkii erityisesti tuottamaan johtopäätöksiä ja näkemyksiä, joilla on merkitystä, kun jatkossa tehdään yhteiskunnallisia ja poliittisia päätöksiä kansallisten arvopaperimarkkinoiden ja rahoitusjärjestelmien kehittämiseksi.

Etlassa hanketta luotsaava tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen toteaa:

-Yritysrahoitusjärjestelmällä on kaksi pyhää tehtävää. Sen tulee valita hyvät ja hylätä huonot hankkeen. Lisäksi sen tulee ohjata ja valvoa annetun rahoituksen käyttöä. Ainakin eurooppalaisessa vertailussa Suomen järjestelmä toimii kohtuullisen hyvin. Katveita on kuitenkin esimerkiksi nuorissa, innovatiivisissa kasvuyrityksissä erityisesti silloin, kun näiden pitäisi pystyä investoimaan isosti aineettomaan pääomaan.

Laboressa hankkeesta vastaa johtaja Mika Maliranta. Tuottavuuden osalta hän painottaa:

-Osaava globaali raha seuraa liukkaasti sinne, missä kasvun näkymät ovat pitkällä aikavälillä lupaavat sekä sinne, missä tuottavuutta kohottavan innovaatiotoiminnan keskeiset perusedellytykset ovat kunnossa. Siellä on osaavia tutkijoita, yrittäjiä ja työvoimaa sekä toimivat tuote- ja työmarkkinat. Suomelle on hyvät edellytykset vahvaan tuottavuuskasvuun. Nyt täytyy pitää huolta, että kasvun edessä ei ole tarpeettomia rahoituksellisia esteitä.

Nyt käynnistyvässä tutkimushankkeessa on kaksi osaa, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Etla vastaa tutkimuksen yritysten rahoitusedellytyksiä ja Labore Suomen tuottavuuskehitystä käsittelevästä osasta.

Tutkimushanke alkaa toukokuussa 2024 ja päättyy loppuvuodesta 2025. Hankkeen rahoittaa Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö.