Etlalta juhlavuoden vuosikertomus: 70 vuotta määrätietoista taloustutkimusta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen viime vuosi oli kolmellakin tapaa merkittävä: Etla täytti 70 vuotta, muutti uusiin tiloihin ja pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle Bengt Holmströmille myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena taloustieteen Nobel-palkinto.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA aloitti toimintansa 1. elokuuta 1946 nimellä Taloudellinen Tutkimuskeskus. Etlan 70-vuotista historiaa juhlistettiin viime vuonna niin juhlakirjalla ”Taloustutkimus päätöksenteon tukena” kuin juhlaseminaarillakin, jossa pääpuhujana esiintyi MIT:n professori Erik Brynjolfsson.

Juhlavuonna 2016 Etla julkaisi kaikkiaan 45 tutkimusta kirjana, raporttina, muistiona ja Working Paper-julkaisuna. Tutkimuksia julkaistiin paljon myös muissa kuin Etlan omissa sarjoissa.

Etla hyväksyttiin 2016 mukaan myös Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamiin tutkimusohjelmiin, joiden tarkoituksena on tuottaa tutkittua ratkaisukeskeistä tietoa päätöksenteon tueksi. Etlan yhteistyö University of Californian Berkeley Roundtable of International Economy-yksikön (BRIE) kanssa jatkuu ja Etla johtaa myös kansainvälistä EU-hanketta FIRSTRUN, jossa selvitetään EU:n finanssipolitiikan sääntöjen ja kansallisten talouspolitiikan strategioiden yhteensopivuutta.

Talousennusteet olivat juhlavuonnakin tärkeä osa Etlan tutkimustoimintaa: tuttuun tapaan Etla julkisti 2016 kaksi omaa suhdanne-ennustetta, keväällä ja syksyllä. Lisäksi Etla on mukana kymmenen riippumattoman eurooppalaisen tutkimuslaitoksen EUROFRAME–verkostossa. Sen vuotuinen euroalueen kasvuennusteraportti julkistettiin tammikuussa 2016.

– Voimme olla monella tapaa tyytyväisiä toimintaamme. Tutkimustyömme laatu ja relevanssi ovat saaneet positiivista palautetta ja Etla osallistui aktiivisesti myös talouspoliittiseen keskusteluun, toteaa toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Vuoden 2016 lopulla Etlassa työskenteli liki 50 henkilöä. Koko henkilökunnasta tutkimus- ja ennustetyössä oli noin 40 henkilöä, yli puolella heistä tohtorin tutkinto. Tutkimusprojekteihin osallistuneita koti- ja ulkomaisia ulkopuolisia tutkijoita oli nimitettynä Etlan Senior Fellow-kumppaneiksi kaikkiaan 12.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Tytti Sulander, ETLA, p. 040-505 1241 sekä talous- ja hallintojohtaja Markku Lammi, ETLA, p. 09-609 90254.

Vuosikertomus on luettavissa verkossa tästä

Myös Etlan juhlakirja ”Taloustutkimus päätöksenteon tukena” ladattavissa verkosta: pub.etla.fi/ETLA-B273.pdf

ETLA 70-vuotisjuhlaseminaari Yliopiston juhlasalissa. Juhlakirjoja jaossa. Pääpuhujana Erik Brynjolfsson. Puhumassa myös Jorma Ollila ja Vesa Vihriälä. Helsinki 29.Elokuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN