ETLA ja Upi selvittävät EU:n kehityssuuntia talouskriisin jälkeen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 530 000 euron avustuksen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään Euroopan unionin kehityssuuntia talouskriisin jälkeen sekä niiden vaikutusta koko unioniin ja erikseen Suomeen. Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja välineitä suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon sekä luoda pohjaa laajemmalle kansalaiskeskustelulle Suomessa.

Hankkeen toteuttavat yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Ulkopoliittinen instituutti UPI. Tutkimuksen on määrä valmistua kesään 2014 mennessä.Tutkimuksen toteuttavaan tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita molemmista tutkimuslaitoksista. ETLAn puolelta tutkimushanketta johtaa tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ja UPIn puolelta johtaja Teija Tiilikainen.

Lisätietoja:

Markku Kotilainen, ETLA, puh. 050-35 111 92, markku.kotilainen@etla.fi
Teija Tiilikainen, UPI, puh. 040-8200544, teija.tiilikainen@fiia.fi

Hae tiedote pdf-tiedostona.