Digitalisaation uudet ilmiöt muokkaavat palvelusektoria, BRIE-Etla -kirja kokoaa hankkeen tutkimussatoa yhteen

Yhä etenevä digitalisoituminen luo uusia mahdollisuuksia palveluita tarjoaville organisaatioille. Digitalisaation uudet kehitysaskeleet tulevatkin muokkaamaan erityisesti palvelualan tulevaisuutta, ilmenee tuoreesta Etla-kirjasta. Kirja kokoaa yhteen artikkeleita monivuotisen BRIE-Etla -yhteistyön tutkimuksista. Artikkelit käsittelevät muun muassa tekoälyä, digitalisaatiota, lohkoketjuja ja alustataloutta.

Maailma on keskellä palvelusektorin muutosta, jota voidaan verrata esimerkiksi massatuotannon tuloon 1940-luvulla. Talouden ja yhteiskunnan jatkuvasti etenevä digitalisoituminen avaa uusia mahdollisuuksia palveluita tarjoaville organisaatioille. Viimeaikainen kehitys ja edistysaskeleet tekoälyn, digitaalisten alustojen ja lohkoketjujärjestelmien suhteen ovat synnyttämässä jälleen uusia digitalisaation ilmiöitä.

Tuore kirja The Fifth Wave: BRIE-ETLA Collection of Articles kerää yhteen monivuotisen Etlan ja BRIE:n (Berkeley Roundtable on the International Economy at the University of California Berkeley) yhteistyön aikana syntyneitä tutkimuksia. Kirjan artikkelit käsittelevät niin tekoälyä, alustoja, koneoppimista kuin digitalisaatiota ja sen uusia innovaatioitakin. Artikkelit ovat osa monivuotista BRIE-Etla -tutkimushanketta, jota on rahoittanut Business Finland.

Etlassa hanketta ovat vetäneet viime vuosina johtava tutkija Timo Seppälä ja tutkimusjohtaja Heli Koski. Hankkeen puitteissa on viimeisinä vuosina julkaistu myös Alustatalouden F&M -podcastia yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Kirjan aiheet sukeltavat osittain jo syvemmälle tarkastelemaan tulevien digitalisaation ilmiöiden syntymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi metahenkilöjärjestelmät, tekoälyalustat ja metaorganisaatiot. Nämä kehitysaskeleet tulevatkin muokkaamaan erityisesti palvelualan tulevaisuutta ja alalla toimivia organisaatioita. Uusia ilmiöitä alalla ovat esimerkiksi massapersonalisointi (engl. mass hyper-personalization) ja massapalvelullistaminen (engl. mass servitization), jotka tähtäävät suurten volyymien palveluprosessien tuottamiseen. Täysin uusia ja tyhjästä ilmestyneitä ne eivät kuitenkaan ole.

– Tekoälysovellukset, kuten haku- ja suosittelukoneet, ja tekoälyalustat, kuten Google Maps ja Chat GPT, voidaan nähdä meneillään olevan muutoksen varhaisina ilmentyminä. Jo nykyään tällaiset sovellukset ja alustat voidaan ottaa käyttöön monenlaisissa jatkojalostustehtävissä, mikä mahdollistaa yksilöllisen palvelukokemuksen, huomauttaa Timo Seppälä.

Digitalisaation uusilla ilmiöillä merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen

Massapersonalisointi voidaan määritellä dynaamiseksi suuren volyymin prosessiksi, jossa suunnitellaan ja tarjotaan räätälöityjä palvelukokemuksia yhden hengen yleisölle. Massapalvelullistamisessa taas siirrytään tuotekeskeisestä liiketoimintamallista palvelukeskeiseen lähestymistapaan, mihin on upotettu mukaan oppimisen, autonomian ja ihmisten vuorovaikutuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Näillä uusilla digitalisaation ilmiöillä on myös yhteiskunnan ja talouden kannalta merkittäviä vaikutuksia.

– Samalla kun tällainen suurille volyymeille tarkoitettu personalisointi ja palvelullistaminen lisäävät palvelutarjonnan arvoa, niillä on myös potentiaalia lisätä palvelutoiminnan ja koko palvelusektorin tuottavuutta yhteiskunnassa ja erityisesti tietointensiivisessä työssä, sanoo Timo Seppälä.