Talousuutiset heijastavat kuluttajaluottamusta jo ennalta – Etla kehitti koneoppivan mallin talouden epävarmuuden arvioimiseen

Talousuutisten avulla voidaan myös ennakoida talouden yleistä epävarmuutta ja kuluttajaluottamuksen muutoksia. Tänään julkaistussa Etla-tutkimuksessa on kehitetty koneoppiva malli arvioimaan talouden epävarmuutta kotimaisesta uutisdatasta. Tutkimuksessa havaittiin, että kun epävarmuus talousuutisissa kasvoi, laski myös kuluttajien luottamus talouteen. Ylen verkkosivujen uutisvirrasta kerättyjen negatiivisten talousuutisten pohjalta kehitettiin epävarmuusindeksi, jota verrattiin Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusindeksiin. Indeksit korreloivat eli ne olivat yhteydessä toisiinsa. Nyt kehitetty malli antaa hyödyllistä ennakoivaa tietoa Suomen talouden tilasta, mutta vaatii vielä jatkokehittämistä.

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa monin eri tavoin yksilöiden ja yritysten toimintaan, ja epävarmuus päätöksenteossa heikentää usein myös talouskasvua. Tuoreessa Etla-tutkimuksessa It’s in the News: Developing a Real Time Index for Economic Uncertainty Based on Finnish News Titles (Etla Working Paper 84) on kehitetty taloudellista epävarmuutta mittaava indeksi, joka perustuu negatiivisten talousuutisten tunnistamiseen Ylen verkkosivuilta kerätystä uutisvirrasta.

Negatiivisten talousuutisten osuuden katsottiin kuvaavan talouden epävarmuutta tietyllä hetkellä ja tutkijat kehittivät negatiivisten uutisotsikoiden tunnistamiseksi koneoppivan mallin. Näin saatua epävarmuusindeksiä verrattiin Tilastokeskuksen julkaisemaan kuluttajaluottamusindeksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että epävarmuusindeksi korreloi negatiivisesti kuluttajaluottamusindeksin kanssa ja jopa ennakoi sen muutoksia. Toisin sanoen taloudellisen epävarmuuden kasvaessa, laskee myös pienellä viiveellä kuluttajien luottamus talouteen.

– Negatiivisten talousuutisten määrä kertoo nimenomaan taloudellisesta epävarmuudesta sillä hetkellä. Ihmiset lukevat ensin huonoja uutisia, minkä jälkeen heidän epävarmuutensa kasvaa ja luottamus laskee. Nyt saadut tulokset ovat varsin oikeansuuntaisia eli malli antaa hyödyllistä tietoa talouden tilasta jo ennen varsinaisia tilastoja, toteaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Indeksin taustalla olevan koneoppivan mallin on kehittänyt Etlan tutkimusharjoittelija Aleksi Avela. Nyt kehitetty epävarmuusindeksi on niin sanottu pehmeä indeksi, joka mittaa ihmisten suhtautumista talouteen. Sen arvot ovat abstrakteja, jolloin kiinnostavaa on nimenomaan indeksin kehitys eikä niinkään yksittäisen indeksin arvo. Tästä syystä epävarmuusindeksiä on verrattu kuluttajaluottamukseen juuri korrelaation avulla.

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostui Ylen uutisotsikoista vuoden 2018 alusta vuoden 2020 heinäkuuhun. Tälle aikavälille mahtui selkeitä taloudellisen epävarmuuden tason nousuja, kuten syksyn 2018 työtaistelut ja yt-neuvottelut sekä koronapandemia keväällä 2020. Epävarmuus lähti kevään piikin jälkeen kuitenkin nopeaan laskuun kesää kohti, mikä näkyy myös luottamuksen palautumisena viime kesänä.

– Epävarmuusindeksiä on mahdollista hyödyntää niin tulevissa tutkimuksissa kuin talouden ennustamisessakin, tosin malli vaatii vielä jatkokehitystä. Kehitämme muutoinkin jatkuvasti lyhyen aikavälin ennustemallejamme, myös yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, jotta tilastojen julkaisuviive lyhenisi, Etlan Markku Lehmus kertoo.

 

Lue myös Aleksi Avelan kirjoittama artikkeli ”Taloudellisen epävarmuuden arvioiminen suomalaisesta uutisdatasta koneoppivalla mallilla” Etlan Suhdanne 2020:2-julkaisusta.