It’s in the News: Developing a Real Time Index for Economic Uncertainty Based on Finnish News Titles

Avela AleksiLehmus Markku

Abstract

Uncertainty may affect economic behavior of individuals and firms in a wide variety of ways, with typically negative consequences for economic growth. It is due to this fact, combined with rising political uncertainty observed lately in many countries, that uncertainty has gained increasing attention in economic literature, too. In this paper, we construct a measure of economic uncertainty for Finland based on Finnish news titles, collected from the YLE’s (the Finnish broadcasting company) website. To construct the index, we utilize machine learning and natural language processing (NLP) techniques, and in this paper, specifically, a transformed naive Bayes text classifier. On basis of the model evaluation, the constructed uncertainty index seems helpful in giving a timely assessment of the current state of the Finnish economy. We find a strong negative correlation between our index and the consumer confidence index by Statistics Finland, and most remarkably, our index seems to lead the consumer confidence index by one month.

Taloudellisen epävarmuuden arvioiminen suomalaisesta uutisdatasta

Tiivistelmä

Taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa monin tavoin yksilöiden sekä yritysten toimintaan. Epävarmuus päätöksenteossa heikentää usein talouskasvua ja on sen takia herättänyt paljon mielenkiintoa taloustutkijoiden keskuudessa, erityisesti kun poliittisen epävarmuuden kasvua on viime aikoina havaittu useissa maissa. Tässä tutkimuksessa kehitämme taloudellista epävarmuutta arvioivan indeksin, joka perustuu negatiivisten talousuutisten tunnistamiseen Ylen verkkosivuilta kerätystä uutisvirrasta. Hyödynnämme mallissa luonnollisen kielen käsittelyä (eng. natural langauge processing) ja kehitämme muokatun naiivin Bayesilaisen mallin otsikoiden luokittelua varten. Tutkimuksessa osoitetaan, että kehittämämme malli tarjoaa hyödyllistä tietoa Suomen talouden tilasta ja taloudellisen epävarmuuden kehityksestä. Kehittämämme epävarmuusindeksi korreloi voimakkaan negatiivisesti Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusindeksin kanssa ja jopa ennakoi sen muutoksia.

Aleksi Avelan kirjoittama suomenkielinen artikkeli aiheesta on julkaistu uusimmassa Suhdanteessa (2020:2).

Voit ladata koko Suhdanteen täältä tai voit lukea artikkelin suoraan Suhdanteen verkkoversiosta www.suhdanne.fi.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 84
Päiväys
08.12.2020
Avainsanat
Taloudellinen epävarmuus, Nykyhetken ennustaminen, Koneoppimismallit, Luonnollisen kielen käsittely, Naiivit Bayesilaiset mallit
Keywords
Economic uncertainty, Nowcasting, Machine learning, Natural language processing, Naive Bayes
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
C45, C53, C61, E71
Sivuja
24
Kieli
Englanti