Puupodissa pohditaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja ongelmakohtia

PUUPODI – Mitä metsästä tulee? -podcastsarjan uusimmassa jaksossa pureudutaan kiertotalouteen, heitellään uusia liikeideoita ja kerrotaan epäonnistuneesta kierrätyskokemuksesta. Podcast luotsaa kuulijansa tulevaisuuteen FutureForest2040-tutkimushankkeen myötä. Hankkeen mittava skenaariotyö kartoittaa jo nyt tulevaisuuden kehityksen vaihtoehtoja. Tavoitteena on selvittää metsäalan ja puun käytön muuttumista lähivuosikymmeninä.

PUUPODI – Mitä metsästä tulee? -podcastsarjan ensimmäisessä jaksossa aiheena oli digitalisaatio ja teknologinen kehitys. Uusimmassa jaksossa siirrytään muihin aiheisiin ja pohditaan kiertotaloutta sekä sen haasteita ja mahdollisuuksia – ja heitellään uusia liikeideoita.

Kiertotalous yhdistää metsäalan muihin aloihin, mutta se vaatii yhteistyötä ja innovatiivisia tekijöitä. Jaksossa pohditaan muun muassa, miten tulevaisuuden politiikkatoimet saattavat vaikuttaa yritysmaailmaan ja miten Suomen tuotannolle saataisiin lisävalttikortteja? Keskusteluun mahtuu paljon puunkovaa asiaa, mutta myös mm. jälkeenpäin naurattava esimerkki pieleen menneestä kierrätyskokemuksesta ja sen tuomasta epämieluisasta veneseurueesta.

PUUPODI- Mitä metsästä tulee? Podcast luotsaa kuulijansa tulevaisuuteen FutureForest2040-tutkimushankkeen myötä. Tavoitteena on selvittää metsäalan ja puun käytön muuttumista lähivuosikymmeninä, ja hankkeen mittava skenaariotyö kartoittaa tulevaisuuden kehityksen vaihtoehtoja. Podcastin asiantuntijoina keskustelevat tutkija Janni Kunttu Euroopan Metsäinstituutti EFI:stä, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik Etlasta sekä tutkija Jussi Lintunen Etlasta. Juontajana toimii Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander

FutureForest2040 tutkimusprojekti on Metsämiesten Säätiön rahoittama. Sen toteuttamisesta vastaavat kaksi oman alansa kärkitoimijaa: Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla). Hankkeessa syntyy täysin uutta tietoa siitä, mihin olemme metsiin perustuvassa biotaloudessa menossa ja mitä menestyminen jatkossa edellyttää. Vaikutusarvioinnissa keskitytään työllisyys-, vienti- ja arvonlisävaikutuksiin, sekä osaamistarpeen muutoksiin ja alan koulutuksen uudistustarpeisiin. 

 

Kuuntele PUUPODI

FutureForest2040