Nimityksiä Etlassa – Natalia Kuosmanen vahvistamaan Etlan ilmastonmuutosta koskevaa tutkimusta

Etlan asiantuntijakaarti vahvistuu syksyllä, kun MMT Natalia Kuosmanen siirtyy Luonnonvarakeskuksesta tutkijaksi Etlaan. Kuosmanen tulee osaksi Yritysten uudistuminen -tutkimusryhmää. Hän vahvistaa Etlan tuottavuutta ja yritysten uudistumista koskevaa tutkimusta sekä empiirisiin menetelmiin liittyvää osaamista.

Koulutukseltaan Kuosmanen on maatalous- ja metsätieteiden tohtori ja hän on työskennellyt vuodesta 2007 lähtien Maa- ja maatalousekonomian tutkimuskeskuksessa (MTT) ja Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Hän on keskittynyt aiemmassa tutkimuksessaan teollisuusdynamiikkaan, kvantitatiivisten menetelmien käyttöön ja ekonometriseen analyysiin toimialojen rakennemuutosten arvioimiseksi (mm. tuotevaihto ja resurssien uudelleenjakaminen). Etlassa Kuosmasen tutkimusteemoihin kuuluu jatkossa muun muassa tuote- ja palveluvalikoiman uudistumisen seurauksena tapahtuvat alojen rakennemuutokset.

Kuosmasen koulutustausta ympäristötieteiden ja maatalousekonomian alalta parantaa entisestään Etlan kykyä tehdä ilmastonmuutosta koskevaa tutkimusta. Kuosmanen siirtyy osaksi Yritysten uudistuminen -tutkimusryhmää, jota vetää tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö. Kuosmanen aloittaa Etlassa syyskuun alussa.