Etla aloittaa yhteistyön World Economic Forumin kanssa

Etla on aloittanut sisältöyhteistyön Davosin talousfoorumista tunnetun World Economic Forumin (WEF) kanssa. Yhteistyön puitteissa WEF julkaisee verkkosivuillaan myös Etlassa tehtyjä tutkimuksia ja hyödyntää tulevaisuuskartoissaan Etlan tutkimusdataa. Yhteistyön kautta Etla tavoittelee laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuksilleen. Etla on toiminut WEF:n yhteistyökumppanina myös aiemmin kansainvälisten kilpailukykyvertailujen laadinnassa ja vastaa vertailujen Suomen osuudesta.

Uudessa sisältöyhteistyössä World Economic Forum saa halutessaan jakaa, julkaista ja siteerata Etlassa tehtyjä tutkimuksia, lausuntoja, kolumneja ja videoita omilla verkkosivuillaan. WEF mainitsee julkaisuissaan alkuperäisen lähteen ja kirjoittajan sekä lisää linkin alkuperäiseen aineistoon. Etla valitsee etukäteen sisältöyhteistyössä jaettavan aineiston.

World Economic Forumilla on sisältöyhteistyökumppaneina useita kansainvälisiä tutkimuslaitoksia, think tankeja ja mediataloja. WEF organisoi jaettuja sisältöjä monin eri tavoin, myös interaktiivisten Transformation Maps -karttojen ympärille. Karttatyökalujen avulla visualisoidaan ja analysoidaan muuttuvaa maailmaa ja sen ajureita taloudessa, teollisuudessa ja globaaleissa kysymyksissä. Aiheina ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, ikääntyminen, verotus, työllisyys sekä tekoäly. Karttoja on mahdollista tarkastella myös maittain, ja Etlan sisällöt löytyvätkin helpoiten Suomea koskevasta kartasta. Karttoja voivat käyttää foorumin yli 30 000 jäsentä, jotka koostuvat muun muassa yritysjohdon, hallitusten, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan, akateemisten tahojen ja median sekä suuren yleisön edustajista.

Yhteistyön kautta Etla tavoittelee laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tutkimuksilleen ja näkemyksilleen. Etla jakaa WEF:n kautta pääosin englanninkielisiä tutkimuksia, kolumneja ja lausuntoja. Sisältöyhteistyön puitteissa jaetuissa julkaisuissa on Etlan verkkosivuilla erillinen tunniste ”ETLA-WEF”. Sisältöyhteistyöhön ei liity rahallista korvausta.

Täysin uutta yhteistyö World Economic Forumin kanssa ei Etlalle ole, sillä Etla on ollut WEF:n yhteistyökumppani jo pidemmän aikaa: kansainvälisten kilpailukykyvertailujen (Global Competitiveness Report) Suomen osuudesta vastaa Etlan tutkija Ville Kaitila.

 

WEF-kilpailukykyvertailu 2019