“Komissiolta vaatimaton ehdotus EU:n rahoituksen uudistamiseksi”

Etlan Eurooppa-päivänä 9.5. julkaisema Muistio (ETLA Muistio 65) arvioi tuoretta komission ehdotusta EU:n rahoituksen uudistamiseksi. Muistion kirjoittaneen tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkosen arvion mukaan ehdotus jää vaatimattomaksi.

– Komission toukokuussa 2018 tekemä ehdotus budjettirahoituksen uudistamiseksi ei paranna merkittävästi rahoitusrakennetta, arvioi Valkonen.

Valkonen veti myös Etlan ja VATT:n yhteistä tutkimusprojektia, jossa arvioitiin ns. Montin raportin ehdotuksia EU:n budjettirahoituksen uudistamiseksi sekä mahdollisia uusia omia varoja. Tutkimus (Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen)  julkaistiin 3.4. valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Valkonen arvioi nyt ETLA Muistiossa tuoretta komission ehdotusta mm. seuraavasti:

“Ehdotuksen mukaan alv-pohjaista maksuosuutta yksinkertaistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön maksuosuudet, jotka perustuvat uuden harmonisoidun yritysveron (CCCTB) tuottoon, CO2-päästöoikeuksiin ja kierrättämättömän pakkausmuovin määrään. Pääosa budjetin tuloista tulee ehdotuksessa edelleen tulleista ja bruttokansantulon ja alv:n tuoton mukaan määräytyvistä jäsenmaksuista. Ympäristönsuojelun kannalta vaikutukset olisivat vaatimattomat. Harmonisoitu yritysvero parantaisi sisämarkkinoiden toimivuutta ja lisäisi verotuloja riippumatta siitä käytetäänkö varoja EU:n budjetin rahoitukseen”.

Poliittisesti ongelmallisinta on Valkosen mukaan suurten nettomaksajien maksualennusten vähittäinen poistuminen.

Lisätiedot: Tarmo Valkonen, ETLA p. 050-329 6014, tarmo.valkonen@etla.fi

Valkonen, Tarmo: Komissiolta vaatimaton ehdotus EU:n rahoituksen uudistamiseksi. ETLA Muistio 65