Etlalla vahva panos Rakkaudesta Tieteeseen -tilaisuudessa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla näkyi vahvasti Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ”Rakkaudesta Tieteeseen”- tilaisuudessa tiistaina 14.2.

Strategisen tutkimuksen neuvoston ns. STN-hankkeissa keskitytään etsimään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin. Helsingin Musiikkitalolla järjestetyssä tilaisuudessa  STN-hankkeet olivat nyt ensi kertaa yhdessä esittelemässä tutkimuksiaan ja verkostoitumassa.

Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 320 osallistujaa.

Ajankohtaisia teemoja esitelleen ”Ratkaisuriihen” tietoiskuissa esiintyivät Etlasta tutkimuspäälliköt Antti Kauhanen ja Martti Kulvik.

Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen esitteli kolmivuotista Polkuja Työhön-hanketta.

Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen pohti Etlan koordinoimassa Polkuja Työhön –hankkeessa, mikä polarisoi työmarkkinoita ja minne joutuvat työntekijät. Ammatteja kuolee, uusia tulee tilalle ja jäljelle jääneiden sisältö muuttuu. Muutoksella on poliittisesti merkittäviä osaamiseen liittyviä seurauksia, mutta toistaiseksi ne ovat kuitenkin huonosti ymmärrettyjä.

Emme myöskään tiedä, kuinka ammattirakenteiden muutos vaikuttaa maahanmuuttajien jo valmiiksi heikkoon työmarkkinatilanteeseen.

Tutkimuspäällikkö Martti Kulvik esitteli PROMEQ-hanketta.

Etlan tutkimuspäällikkö, itsekin lääkäri Martti Kulvik puolestaan kävi läpi ns. PROMEQ-hankkeen osatuloksia teemalla: Sosioekonomiset terveyserot Suomessa. Terveydenhuollon henkilöstölle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan varallisuus, koulutus tai sosiaalinen asema voi vaikuttaa Suomessakin potilaalle tarjottaviin tutkimuksiin, hoitoihin ja hoidon tuloksiin.

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ehdottaa vuosittain valtioneuvostolle ajankohtaisia tutkimusteemoja ja valitsee rahoitettavat hankkeet yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tieteellisen laadun perusteella. STN toimii Suomen Akatemian yhteydessä.