Brexit-selvitys julki

Britannia ei ole enää yhtä tärkeä kauppakumppani Suomelle kuin aikaisemmin, käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n Valtioneuvoston kanslialle tekemästä selvityksestä. Selvitys Suomen ja Britannian taloussuhteista julkaistaan tänään Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 12/2017. Projektin tavoitteena oli laatia perusselvitys taloussuhteista tausta-aineistona Britannian alkaville EU-eroneuvotteluille.

Selvityksen antia:

  • Britannian osuus Suomen tavaroiden ja palvelujen viennistä oli vuosina 2013–2014 keskimäärin 5,2 prosenttia. Britannian merkitys Suomen ulkomaankaupalle on hieman pienempi kuin EU- ja Efta-maille keskimäärin.
  • Suomi vie Britanniaan enemmän tavaroita kuin tuo sieltä, palveluissa tilanne on päinvastoin.
  • Suomen vienti Britanniaan painottuu välituotteisiin, tärkeimpiä vientitavaroita ovat metsä- ja kemianteollisuuden tuotteet. Tuonti puolestaan on erikoistunut enemmän lopputuotteisiin kuin Suomen kokonaistuonti.
  • Britanniasta on sijoitettu Suomeen enemmän kuin Suomesta Britanniaan.
  • Suomalaisten tytäryritysten määrä Britanniassa on viime vuosina ollut noin 200. Brittiläisiä tytäryrityksiä toimi Suomessa puolestaan 308 kappaletta vuonna 2015.
  • Suomen kansalaisia on selvästi enemmän Britanniassa kuin päinvastoin.
  • Britanniassa asuu arviolta kaikkiaan noin 20 000 suomalaista. Vuonna 2013 heistä oli opiskelijoita 1 807 henkeä. Suomessa taas asui vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan 4 427 Britannian kansalaista, mikä edusti 1,9 prosenttia kaikista Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista. Suomen ja Britannian kaksoiskansalaisia oli 1 796 vuonna 2015.

Liitteenä koko selvitys.

Lisätietoja:

tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, ETLA p.050 351 1192 ja tutkija Ville Kaitila, ETLA p. 09- 6099 0255.