Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen

Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen julkiseen talouteen eri näkökulmista. Hanke kokoaa tietoa globaaleista ja paikallisista ilmastoriskeistä ja täsmentää niiden vaikutuksia Suomeen ja sen kansantalouden sektoreihin. Ilmastopolitiikan riskejä julkiseen talouteen kartoitetaan alueellisesti.

Hankkeen tavoitteena on luoda kehikko, jolla ilmastopolitiikan julkisen talouden vaikutuksia voidaan kokoavasti arvioida. Siinä kootaan tietoa julkisen talouden vaikutusmekanismeista ja rakennetaan Suomea koskevia riskiskenaarioita, joiden avulla voidaan ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen erilaisia vaikutuksia julkisen talouden kestävyyteen ja riskeihin. Hankkeessa myös arvioidaan erilaisia mallinnusvälineitä ja sovelletaan niitä edelleen skenaarioperusteisiin laskelmiin ilmastonmuutoksen julkisen talouden vaikutusten suuruusluokasta.

Hankkeen lopputuloksena syntyy uutta tietoa ilmastonmuutoksen kokonaistaloudellisista vaikutuksista ja julkisen talouden arvioimisen kehittämiseen tähtäävä arviointikehikko. Lisäksi tuotetaan aluetason arvio ilmastonmuutoksen aiheuttamista julkisen talouden riskeistä ja kartoitus kustannustehokkaista hallintastrategioista.

Tutkimuskysymykset

  1. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen ja riskeihin?
  2. Mitkä vaikutuskanavat, ml. globaalit vaikutukset, ovat julkisen talouden näkökulmasta Suomen kannalta keskeisimpiä?
  3. Mitkä ovat ilmastonmuutoksen julkisen talouden vaikutusten mallintamisen haasteet ja mikä menetelmällinen lähestymistapa tarjoaa parhaat mahdollisuudet mallintamiselle?
  4. Mikä on ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi suunniteltujen politiikkatoimien julkisen talouden vaikutusten suuruusluokka?

 

Etlatieto Oy:n koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Suomen ympäristökeskus ja Demos Helsinki.

Tutkimuksesta vastaa: