Screwdriver Economics – Breakdowns of Specific Products

Seppälä TimoKenney Martin

In Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. OECD 2013, p. 23

Information om publikationen

Datum
28.05.2013
Sidor
1
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska