The Rise of Baltic Sea Value Chains – A Bicycle Producer’s World Tour

Kalm MatiasPajarinen MikaRouvinen PetriSeppälä Timo

In Christian Ketels (Ed.), State of the Region Report (pages 126–135). Copenhagen, Denmark: Baltic Development Forum.

Information om publikationen

Datum
03.06.2013
Sidor
10
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska
Ladda ner publikationen
State of the Region Report