Interindustry Technology Flows and Productivity in Finnish Manufacturing

Vuori Synnöve

Information om publikationen

Serie
Reprints 217
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska