Short-term Forecasting of Industrial Production with Business Survey Data: Experience from Finland’s Great Depression 1990-1993

Kauppi EijaLassila JukkaTeräsvirta Timo

International Journal of Forecasting 1996:12, 373-381

Information om publikationen

Serie
Reprints 210
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska