Duration-dependent features of unemployment insurance

Kettunen Mika

Economics Letters 51 (1996), 115-121

Information om publikationen

Serie
Reprints 204
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska