The economic consequences of EU enlargement for entrants: the case of Finland

Alho Kari

Expanding membership of the European Union Cambrigde University Press 1995, 240-260

Information om publikationen

Serie
Reprints 200
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska