Income Tax Indexation in an Open Economy

Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 27(2), May 1995, 389-403.

Information om publikationen

Serie
Reprints 196
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska