Probabilistic Voting Power in the EU Council. The Cases of Trade Policy and Social Regulation

Widgrén Mika

Scandinavian Journal of Economics 97(2), 1995, 345-356.

Information om publikationen

Serie
Reprints 195
Tillgänglighet av tryckt version
Tillgänglig
Språk
Engelska